ຫຼັກການພື້ນຖານ ໃນການເຄື່ອນໃຫວທຸລະກິດ

Category: ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
Published on Saturday, 21 December 2013 11:36
Written by Super User
Hits: 3456

ຫຼັກການພື້ນຖານ ໃນການເຄື່ອນໃຫວທຸລະກິດ ຂອງສາຂາລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ສາຂາ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ດຳເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ກົດໜາຍ ຂອງສປປລ ແລະພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ. ສາຍຕັ້ັ້ງຂື້ນກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປັນຜູ້ຊື້ນຳໆພາການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ, ສາຍຂວາງຂື້ນກັບພະແນກພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳດຳເນີນຊີວິດການເມືອງ.