ກ່ຽວກັບແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊຈາກປະເທດຕ່າງໆ

Flag Counter

Login Form

ລາຍຊື່ອີເມລ

 

ທ່ານ ວົງດາລາ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ທ່ານ ສຸເວດ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ທ່ານ ນ ສຸດາວອນ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ແຜນການ-ຈັດຫາ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ໃບບິນ-ຫນິ້ສິນ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ບັນຊີ-ສາງ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ເຕັກນິກ-ບໍລິການ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ສູນຕົ້ນເຜິ້ງ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ສູນປາກທາ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ສູນກ້ອນຕຶ້ນ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ສູນຜາອຸດົມ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ສູນເມືອງເມິງ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ສູນພັດທະນານ້ຳຍູ້  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ສູນພັດທະນາເຂດທ່າຟ້າ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບລະບົບ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຮັບຜິດຊອບລະບົບ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ຫໍສະຫມຸດອອນລາຍ

ປະໂຫຍດຂອງການອ່ານ:

  1. ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ໃຫມ່
  2. ເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ
  3. ທັນໂລກ

ບົດູຄວາມຫນ້າອ່ານ ຈາກໂລກອອນລາຍ

ປື້ມເອເລັກໂຕຣນິກ ຈາກຫໍສະຫມຸດອອນລາຍ

 

ຫຼັກການພື້ນຖານ ໃນການເຄື່ອນໃຫວທຸລະກິດ

ຫຼັກການພື້ນຖານ ໃນການເຄື່ອນໃຫວທຸລະກິດ ຂອງສາຂາລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ສາຂາ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ດຳເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ກົດໜາຍ ຂອງສປປລ ແລະພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ. ສາຍຕັ້ັ້ງຂື້ນກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປັນຜູ້ຊື້ນຳໆພາການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ, ສາຍຂວາງຂື້ນກັບພະແນກພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳດຳເນີນຊີວິດການເມືອງ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງສາຂາລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ສາຂາ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະກອບມີຄະນະສາຂາ 3ຄົນ, ມີ 5 ພະແນກ ການ 7 ສູນບໍລິການ ແລະ 1 ເຂື່ອນນ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ ລວມມີ 6 ໜ່ວຍງານ ແລະມີ 3ຈຸງານ,

ຈຳນວນພົນມີໜ້າເຮັດວຽກຕົວຈິງ 53 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ 15ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ຊັ້ນສູງ25 ຄົນ, ຊັ້ນກາງ 12 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ຊັ້ນຕົ້ນ 1 ຄົນ ລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ຄະນະສາຂາປະກອບມີ 03 ຄົນ 1. ຫົວໜ້າສາຂາ 1 ຄົນ 2. ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ 2 ຄົນ, ຍິງ 1ຄົນ

• ບັນດາພະແນກການຕ່າງໆປະກອບມີ: 05 ພະແນກການ

1. ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ 2. ພະແນກເຕັກນິກ-ບໍລິການ 3. ພະແນກບັນຊີ-ສາງ 4. ພະແນກແຜນການ-ຈັດຫາ 5. ພະແນກໃບບິນ ເກັບເງິນ ແລະໜີ້ສິນ

• ບັນດາສູນບໍລິການ ແລະໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ປະກອບມີ: 07 ສູນບໍລິການ

1. ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ 2. ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງປາກທາ 3. ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຜາອຸດົມ 4. ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງເມິງ 5. ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ກ້ອນຕື່ນ 6. ໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ເຂດທ່າຟ້າ 7. ໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ເຂດນ້ຳຍູ້

• ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ - ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳຍອນ

• ບັນດາໜ່ວຍງານປະກອບມີ: 06 ໜ່ວຍງານ

1. ໜ່ວຍງານສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາລະບົບຈຳໜ່າຍ 2. ໜ່ວຍງານສຳຫຼວດອອກແບບ-ຄິດໄລ່ ແລະຄຸ້ມຄອງໝໍ້ນັບໄຟ 3. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະບຳລຸງຮັກສາເຂື່ອນ 4. ໜ່ວຍງານຜະລິດ,ເກັບເງິນ ແລະໜີ້ສິນ 5. ໜ່ວຍງານແຜນການ-ຈັດຫາ 6. ໜ່ວຍງານບັນຊີ-ສາງ

• ບັນດາຈຸງານປະກອບມີ: 03 ຈຸງານ

1. ຈຸງານສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາລະບົບຈຳໜ່າຍ 2. ຈຸງານສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸເສີນ 3. ຈຸງານຄຸ້ມຄອງໝໍ້ນັບໄຟ

ພາລະບົດບາດ ແລະໜ້າທີລວມ

ພາລະບົດບາດ ແລະໜ້າທີລວມ ຂອງສາຂາລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

1. ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ແລະບໍລິການສັງຄົມຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

2. ຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ພຽງພໍຕາມເງື່ອນ ໄຂຕົວຈິງ.

3. ຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ລະບົບຕາຂ່າຍ-ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 22kv ແລະ 0.4kv ໃຫ້ໄດ້ ໃຊ້ງານເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

4. ວາງແຜນການພັດທະນາ ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຂອງບໍ່ແກ້ວ ແລະຂັ້ນເທິງວາງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.

5. ດຳເນີນທຸລະກິດ ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໜາະກັບແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

6. ບຳລຸງ ແລະກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ, ພະນັກງານວິງານວິຊາການເພື່ອຕອບ ສະໜອງ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍໃນປັດຈຸບັນສະເພາະໜ້າ ແລະຍາວນານ.

7. ຄຸ້ມຄອງ ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຕົກເຮ່ຍ ແລະຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອແນ່ໃສ່ ການດຳເນີນທຸລະກິດມີປະສິດທິຜົນສູງ.