ກ່ຽວກັບແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊຈາກປະເທດຕ່າງໆ

Flag Counter

Login Form

ຫຼັກການພື້ນຖານ ໃນການເຄື່ອນໃຫວທຸລະກິດ

ຫຼັກການພື້ນຖານ ໃນການເຄື່ອນໃຫວທຸລະກິດ ຂອງສາຂາລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ສາຂາ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ດຳເນີນທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ກົດໜາຍ ຂອງສປປລ ແລະພາຍໃຕ້ລະບຽບການຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ. ສາຍຕັ້ັ້ງຂື້ນກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເປັນຜູ້ຊື້ນຳໆພາການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ, ສາຍຂວາງຂື້ນກັບພະແນກພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳດຳເນີນຊີວິດການເມືອງ.