ກ່ຽວກັບແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊຈາກປະເທດຕ່າງໆ

Flag Counter

Login Form

ພາລະບົດບາດ ແລະໜ້າທີລວມ

ພາລະບົດບາດ ແລະໜ້າທີລວມ ຂອງສາຂາລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

1. ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ແລະບໍລິການສັງຄົມຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

2. ຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ພຽງພໍຕາມເງື່ອນ ໄຂຕົວຈິງ.

3. ຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ລະບົບຕາຂ່າຍ-ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 22kv ແລະ 0.4kv ໃຫ້ໄດ້ ໃຊ້ງານເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

4. ວາງແຜນການພັດທະນາ ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຂອງບໍ່ແກ້ວ ແລະຂັ້ນເທິງວາງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.

5. ດຳເນີນທຸລະກິດ ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໜາະກັບແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

6. ບຳລຸງ ແລະກໍ່ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ, ພະນັກງານວິງານວິຊາການເພື່ອຕອບ ສະໜອງ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍໃນປັດຈຸບັນສະເພາະໜ້າ ແລະຍາວນານ.

7. ຄຸ້ມຄອງ ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຕົກເຮ່ຍ ແລະຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອແນ່ໃສ່ ການດຳເນີນທຸລະກິດມີປະສິດທິຜົນສູງ.